Front 2

Seminarium
Demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji w kreowaniu i absorpcji innowacji cyfrowych
Warszawa, 4 lipca 2019

Swoimi doświadczeniami podzielą się prelegenci z takich firm jak:
 

 

Kontekst organizacji seminarium

Podczas seminarium DARWIN (akronim od sformułowania „Demokratyzacja Automatyzacji i Robotyzacji W kreowaniu i absorpcji Innowacji cyfrowych”) chcemy przedstawić jak biznes korzystając z rozwiązań RPA, Low-Code, No-Code jest w stanie bez udziału IT (lub przy jego minimalnym zaangażowaniu) tworzyć rozwiązania informatyczne pozwalające szybko kreować wartość biznesową

Coraz więcej polskich firm podejmuje działania na rzecz zastosowania metod i narzędzi zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych - przy czym istotną nowością jest wdrażanie tego podejścia oddolnie, przez jednostki biznesowe. Trend ten określany jest mianem demokratyzacji automatyzacji i robotyzacji. Uważa się, że jej upowszechnienie przełoży się na wzrost kreatywności wśród pracowników biznesowych, a tym samym przyczyni się do (współ)tworzenia przez nich innowacji cyfrowych.

Warto także zauważyć, że Karol Darwin to ojciec teorii ewolucji. Organizatorzy seminarium uważają, że na wzór organizmów żywych - także firmy i ich pracowników czeka proces stopniowej ewolucji - w stronę coraz bardziej "scyfryzowanych bytów".

O zakresie seminarium

Podczas całodniowego seminarium DARWIN'2019 przedstawione zostaną możliwości automatyzacji i robotyzacji nie tylko w kontekście obniżenia kosztów (redukcji FTE), ale przede wszystkim tworzenia innowacyjnych produktów i usług oraz poprawy jakości obsługi klienta (Customer Experience) i warunków pracy pracowników (Employee Experience). 

Seminarium będzie składało się z dwóch części:

  • Prezentacji case study dotyczących automatyzacji i robotyzacji w firmach działających w Polsce - łączenie 13 wystąpień
  • Prezentacji konkretnych produktów (zarówno narzędzi RPA jak i LowCode/NoCode) - łącznie 5 warsztatów

O odbiorcach seminarium

Seminarium powinno zainteresować przede wszystkim pracowników komórek biznesowych, działów zajmujących się innowacjami oraz departamentów HR. Pierwszym dwom grupom chcemy pokazać, że szczególnie narzędzia RPA, Low-Code, No-Code służą nie tylko cięciu kosztów (redukcji FTE), ale także pozwalają na kreowanie nowych możliwości biznesowych. Pracownikom HR chcemy zaś zwrócić uwagę na konieczność rozwoju kompetencji cyfrowych wśród pracowników biznesowych z ich firm.

Patronaty nad seminarium DARWIN'2019