Organizator

Organizatorem seminarium DARWIN'2019  jest Zakład Zarządzania Informatyką funkcjonujący w ramach Instytut Informatyki i Gospodarczej Cyfrowej SGH. Zakład kierowany przez prof. SGH dra hab. Andrzeja Sobczaka.

Zakład Zarządzania Informatyką prowadzi prace badawcze i dydaktyczne z zakresu zarządzania strategicznego IT, architektury korporacyjnej, automatyzacji i robotyzacji biznesu oraz modeli działania i zwinności organizacji IT. Poniżej przedstawiamy wybrane inicjatywy przeprowadzone w ramach Zakładu:

  • Seminarium AURORA "AUtomatyzacja i RObotyzacja RAachunkowości" (wrzesień 2018). Uczestniczyło w nim ponad 130 osób z ponad 100 firm.
  • Seminarium RAKIETA "Robotyzacja procesów, Automatyzacja Kognitywna, IntEligencja rozszerzona - Teraźniejszość i Ambicje" (lipiec 2018). Uczestniczyło w nim ponad 160 osób z ponad 100 firm.
  • Cykl warsztatów SPARTA - "Strategie przedsiębiorstw w czasach automatyzacji i robotyzacji biznesu" (marzec – czerwiec 2017 r.). Cykl składał się z 4 spotkań i wzięło w nim udział blisko 150 uczestników z 60 firm i urzędów.
  • Seminarium "Architektura (nie tylko korporacyjna) w akcji" (grudzień 2016). Uczestniczyło w nim ponad 160 osób z 80 firm i jednostek publicznych.
  • Cykl spoktań SPEED IT - "Strategie przebudowy i doskonalenia modeli działania organizacji IT" (listopad 2015 – czerwiec 2016). Cykl składa się z serii spotań, w których do chwili obecnej wzięło blisko 500 uczestników ze 120 firm i urzędów.
  • Cykl warsztatów AKTYWATOR - "Architektura korporacyjna w budowie i optymalizacji wartości organizacji" (luty – wrzesień 2015 r.). Cykl składał się z 5 spotkań i wzięło w nim udział blisko 250 uczestników z 80 firm i urzędów.
  • Cykl konwersatoriów IMPAKT - "Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej" (marzec 2013 – kwiecień 2014 r.). Cykl składał się z 6 spotkań i wzięło w nim udział blisko 300 osób z 90 firm i urzędów.
  • Seminarium "Wzorce efektywnego zarządzania IT" (czerwiec 2014). Uczestniczyło w nim blisko 140 osób z 60 firm i jednostek publicznych.
  • Seminarium "Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów IT" (czerwiec 2013). Uczestniczyło w nim blisko 150 osób z 80 firm i jednostek publicznych.
  • Seminarium "Architektura korporacyjna w akcji" (wrzesień 2012). Uczestniczyło w nim blisko 160 osób z 70 firm i jednostek publicznych.