Aleksander Kania

Aleksander Kania

Sales Director
UiPath
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Aleksander Kania wspiera przedsiębiorstwa w zakresie doboru i modelu wykorzystania najnowszych technologii w biznesie. Jego zainteresowania i kompetencje rozciągają się od Big Data przez Speech Analytics, Voice Biometrics, Natural Language Processing po Robotic Process Automation and AI.
Jest jednym z pionierów zastosowania Robotic Process Automation w polskich przedsiębiorstwach. Jest twórcą i moderatorem największej na LinkedIn grupy dyskusyjnej poświęconej tematyce RPA.
Od 2018 w ramach UiPath odpowiada za rozwój RPA i AI w Polsce. Uczestniczy w największych projektach automatyzacji procesów biznesowych realizowanych w naszym kraju.
Aleksander ukończył studia na SGH na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz jest absolwentem Harvard Business School.