Bartłomiej Mazurkiewicz–Bylok

Bartłomiej Mazurkiewicz–Bylok

Lider Zespołu RPA
Eurobank
Wrocław
Poinformuj o wystąpieniu:

Praktyk projektowania rozwiązań i doskonalenia procesów dla organizacji z sektora usługowego, trener, wykładowca.
Zajmuje się doskonaleniem i automatyzacją procesów usługowych, analizą biznesową oraz architekturą korporacyjną opartą o model zarządzania procesowego. Obecnie rozwija swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem będącym kooperacją ludzi oraz gromady robotów.