Krzysztof Buda

Krzysztof Buda

Ekspert ds. Robotyzacji
Aviva Poland
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Specjalista w dziedzinie IT, z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju i utrzymaniu aplikacji obsługi klienta. Pracuje z rozwiązaniami automatyzującymi pracę, aktualnie na platformie Blue Prism. Dba o standardy jakości robotów oraz ich efektywną pracę na aplikacjach dziedzinowych. Zarządza sytuacjami nietypowymi w kontekście projektowania i pracy robotów, sporządza modele ich wydajności i pojemności.
Interesuje się nowoczesnymi, szeroko rozumianymi, technologiami IT.