Krzysztof Bukowski

Krzysztof Bukowski

Prezes zarządu
OpenLife
Warszawa

Wystąpienia:

Poinformuj o wystąpieniu:

Od lipca 2011 roku na stanowisku Członka Zarządu, a po uzyskaniu akceptacji KNF – Prezesa Zarządu.
Ukończył matematykę ogólną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest licencjonowanym aktuariuszem. Jego kariera zawodowa jest bogata w doświadczenia w sektorze ubezpieczeniowym - w szczególności w ubezpieczeniach na życie. W latach 1996 – 2001 pracował w TUnŻ Warta S.A. W latach 2001 – 2005 prowadził własną praktykę aktuarialną, w trakcie której współpracował z najważniejszymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce. W okresie od 2005 do 2007 zajmował stanowisko Dyrektora Biura Zarządzania Produktami w PZU Życie S.A., a w latach 2008 – 2010 był Członkiem Zarządu MetLife TUnŻ S.A. Od czerwca 2015 do marca 2016 roku (równolegle z funkcją Prezesa w Open Life) sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w TU Europa oraz TU na Życie Europa.
W Open Life koordynuje pracę Zarządu oraz bezpośrednio nadzoruje następujące obszary działalności spółki: operacje i obsługa klientów, IT, aktuariat, finanse, zarządzanie ryzykiem, roszczenia, audyt węwnętrzny, bezpieczeństwo informacji, a także dział administracji.