Łukasz Stępniewski

Łukasz Stępniewski

Lider zespołu automatyzacji i RPA
T-Mobile
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Na początku kariery zajmował się szeroko pojmowaną tematyką testowania. Przy okazji testowania rozpoczął przygodę z automatyzacją. Uczestniczył w specyfikowaniu i wdrażaniu platformy automatyzacji w T-Mobile Polska. Obecnie zarządza implementacją rozwiązań robotyzacji korzystając w dużej mierze z narzędzi pierwotnie wykorzystywanych do automatyzacji testów.
Odpowiada za rozwój wewnętrznej platformy automatyzacji i robotyzacji oraz pozyskiwanie nowych obszarów dla robotów.