Maciej Obuchowski

Maciej Obuchowski

Process Automation Manager
Arla Foods
Gdańsk
Poinformuj o wystąpieniu:

Manager zespołu RPA nagrodzonego nagrodą "Innovation Excellence" przez Blue Prism w 2019 roku.
Pracę rozpoczynał jako pracownik operacyjny w centrum usług wspólnych, obecnie skierował swoją karierę nakierował w strony automatyzacji procesów biznesowych.
Na początku pisał programy, które pomagały mu przyśpieszyć pracę swoją i swojego zespołu, a obecnie odpowiada za implementację RPA w skali całej organizacji.
Podejście zastosowane przez Macieja charakteryzuje się tym, że deweloperzy RPA muszą posiadać wyższe kwalifikacje techniczne od podobnych zespołów w innych organizacjach.
Uważa, że jedno z głównych haseł RPA "No coding required" powinno brzmieć raczej "You don't have to be a software developer, but you need to code".