Marek Kamiński

Marek Kamiński

Dyrektor Departamentu Procesów
Eurobank
Wrocław
Poinformuj o wystąpieniu:

Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (2007) i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego (2009).
Od początku kariery zawodowej jest związany z sektorem bankowym, pracował w Euro Banku na stanowiskach operacyjnych w Contact Center, jako ekspert w Departamencie Procesów oraz jako manager odpowiedzialny za obszar Architektury Procesów i Robotyzacji Procesów.
Od roku 2009 związany jest z obszarem optymalizacji procesów prowadząc projekty z wykorzystaniem metodologii lean oraz six sigma jako black belt. W roku 2015 rozpoczął pracę nad architekturą procesów oraz metodą zarządzania organizacją poprzez procesy biznesowe. Jest autorem pierwszej w organizacji polityki zarządzania procesami opisującej zasady i metody działania w oparciu o role procesowe, architekturę procesową i dekompozycję celów organizacji poprzez strukturę procesową.
Obecnie zarządza Departamentem Automatyzacji i Optymalizacji Procesów, który specjalizuje się w obszarach Architektury Procesów, BPM, Continuous Improvement i Robotyzacji.