Sebastian Szachnowski

Sebastian Szachnowski

Dyrektor ds. digitalizacji HRS
Volvo Group
Wrocław
Poinformuj o wystąpieniu:

Jeden z pionierów RPA w Volvo Group, członek Volvo Group Robotics Board, od podstaw zbudował RPA CoE w HR-ach. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. digitalizacji HRS, gdzie oprócz RPA pracuje nad podpisami elektronicznymi, interaktywnymi formularzami i innymi cyfrowymi technologiami użytecznymi w HR.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. W Volvo od 12 lat. W przeszłości m.in. prowadził projekty IT oraz pracował z narzędziami Service Management.